Producentansvar

DAGEN DÅ DIN ALFA ROMEO SKALL SKROTAS/ÅTERVINNAS

I Sverige har en bil i genomsnitt en livslängd på cirka 17 år innan den behöver skrotas. Biltillverkare och bilimportörer har ett producentansvar för uttjänta bilar, vilket innebär att de ansvarar för att bilen tas om hand på ett miljövänligt sätt när den inte längre är i bruk. Enligt producentansvaret ska minst 95 procent av den uttjänta bilen återvinnas. Dessutom ska mottagandet av uttjänta bilar ske kostnadsfritt, förutsatt att bilarna är kompletta när dom lämnas, genom ett landsomfattande mottagningssystem. Mer information om producentansvaret och vad du bör göra finner du via länkarna nedan

 

Mobiltysweden.se

Bilretur.se

Elbilsinfo.se