Alfa Romeo Logo

Modeller

GARANTIER

GARANTIER

Våra garantier är utformade för att ta hand om din Alfa Romeo tillsammans med dig, från inköpstillfället och framåt. Under den tid och körsträcka som ni har tillsammans. Om ett fel skulle uppstå under garantins giltighetsperiod och felet beror på materialfel eller fabrikationsfel så reparerar vi din Alfa Romeo kostnadsfritt.

Nybilsgaranti – 3 år

Nybilsgarantin innefattar obegränsad km de första 2 åren, 3:e året begränsas av 100.000 km.

Lackgaranti – 2 år

Vi skyddar även din bil från fabrikationsfel som rör lacken.Vi lackerar hela eller delar av bilen för att eliminera den bekräftade defekten enligt tillverkarens standardvillkor.

Rostskyddsgaranti – 12 år 

Vi reparerar och/eller byter ut alla genomrostade delar i 12 år, från och med bilens leveransdatum

Se garantihäftet för mer information.

Ovanstående garantier gäller fordon registrerade från 1 juli 2021.