COPYRIGHT

FCA Italy S.p.A.
Corso G. Agnelli 200, 10135 Turin, Italien
 
Inbetalt kapital Euro 800.000.000 i.v.
Företagets säte Turin / Skatteregistreringsnummer 07973780013
Företag med en enda aktieägare